fbpx

Şakak Alın Germe

Şakak – Alın Germe Ameliyatı

Yüz bölgesinde zamanla cilt esnekliğini kaybeder deri sarkık bir görünüm alır ve bu doku gevşekliğinin giderildiği ameliyata yüz germe ameliyatı denir. Daha genç görünmek için bize başvuran hastalarımızı ameliyat için değerlendirirken yüz, alın, orta yüz, çene ve boyun olmak üzere üç bölgede ele alırız.Dengeli bir yüz gençleştirme ameliyatı yapabilmek için, bu bölgeler ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Yüzdeki yaşlanma, farklı zamanlarda farklı bölgelerde olabilmektedir.Bir çok insanın, alın yada boyun kısmı daha önce yaşlanırken, bir diğer hasta grubunda, orta yüz bölgesinde ciddi sarkmalar ve göz altlarında torbalanmalar olabilir. Genellikle 30’lu yaşlarda bu 3 bölgeden herhangi birinde yaşlanma belirtisi ortaya çıkmaya başlamaktadı ve yüz germe için bu bölgelerden birine işlem yapılması yetrli olmaktadır.. Hasta yaşı arttıkça, yaşlılık belirtileri yüzün diğer bölgelerinde de belirir. Bu durumda artık total yüz germe ameliyatı uygun olmaktadır ve 50 yaş civarındaki hastaların durumu için geçerli olabilmektedir. Alında oluşan çizgileri,düşük kaş görünümünü , üst göz kapaklarındaki yığılmayı gidermek amacıyla uygulanan ameliyatlara alın-şakak germe ameliyatı denmektedir. Alındaki sarkmaya bağlı olarak kaşlar da sıkılığını yitirir ve bu durum, kişiyi yorgun, mutsuz, sinirli gösterir.Göz kenarlarında ise kaz ayakları denilen çizgilerin oluşmasına sebep olur. Üst göz kapaklarında, sarkma ve dolgunluktan şikayet eden hastaların büyük bir bölümüne alın-şakak germe ameliyatı daha uygun görülmektedir ve bazen de iki işlemi bir arada yapmak gerekebilir.

Kimlere Yapılır?

– Alnında yatay ve dikey çizgileri bulunanlar – Üst göz kapaklarının dolgunlaştığı kişilere, – Kaşları düşük bir görünüme sahip olanlar, – Alın-saç bileşkesinin fazlaca geriye gittiği kişilere alın-şakak germe yapılır.

Hangi Yöntemler Kullanılır ?

* Bu bölgede oluşan yaşlılık belirtilerinin şiddetine ve yaygınlığına bağlı olarak; * Botox ile kaş kaldırma, * İplerle yapılan kaş kaldırma, * Derin veya yüzeyel plan şakak germe, * Estetik göz kapağı ameliyatı ile birlikte alın germe, * Endoskopik alın-şakak germe, Klasik alın germe, ameliyatlarından uygun olanı hastaya tatbik edilir. Hangi işlemin size uygun olduğunu cerrahınız belirleyecektir.

Bu Yöntemlerden Hangisi Size Uygundur ?

Alında çizgi oluşumu kaş kaldırma mimiğini sık kullananlarda görülür.Bu durumda, kaşların düşen kısmı göz önüne alınarak alın ve/veya şakak germe ameliyatı planlanır. Kaşlarının belli bölgelerinde düşüklük olan hastalarda ise, sadece kaşların işlem yapılması gerekli kısımları kaldırılır. Bunun için, botox enjeksiyonu, ipler ile yapılan kaş kaldırma ve yüzeyel veya derin plan şakak germe uygulanabilir. Botox enjeksiyonu muayehanenede uygulanabilen pratik bir işlemdir. İplerle yapılan kaş kaldırma, isteğe göre lokal anestezi altında yapılır ve şakak –alın germe ameliyatı ise genel anestezi veya sedasyon altında lokal anestezi ile yapılabilir. Bu bölgede ameliyat sonrasında, morarma, şişlik ve ağrıya hemen hemen hiç olmamaktadır..

Ameliyat sonrası komplikasyonlar nelerdir ?

Kaşlarda asimetri, yeterince kalkmaması veya aşırı kalkma gibi sorunlar bu bölgeye özel komplikasyonlardır. Başka bir sorun ise, alındaki kasları uyaran sinirin kesilmesi sonucu geçici veya kalıcı olabilen alındaki kas felcidir. Ancak deneyimli bir cerrahın elinde bu gibi sorunlarla karşılaşılmamaktadır.