fbpx

Göğüs Büyütme Estetiği

Göğüs Büyütme Estetiği (Silikon Protezle)

Protezle göğüs büyütme operasyonu bugün plastik cerrahide en sık uygulanan operasyonlardan biridir. Protez kullanılarak meme büyütme operasyonuna ihtiyaç duyan hastalarımızı iki ana grupta toplayabiliriz:

1. Doğuştan yeterli meme gelişimi olmayan veya asimetrik meme yapısına sahip olan hastalar.

2. Gebelik / emzirme sonrasında veya ciddi kilo kayıplarından sonra meme dokusunda asimetri olan hastalar.

  Göğüs Büyütme Estetiğinde Hasta Seçimi

  Yukarıda belirtilen ilk gruptaki hastalar genellikle genç, çocuk sahibi olmamış hastalardır. Bu gruptaki hastaların meme büyüklükleri vücut yapıları ile oransal olarak küçüktür. Daha çok kıyafetle ya da bikini, mayo giyildiğinde fark edilen bu durum hastaları destekli sütyen giymeye zorlar. Yine bu grup hastalarda meme büyüklük ve şeklinin asimetrik olması sıkça görülen bir durumdur. Bazı hastalarda meme büyüklüğündeki soruna ek olarak göğüs duvarında da hafif derecede deformite olabilir. Bu anlamda en sık görülen durum göğüs kafesinin öne doğru çıkıntısının artmış olması ve buna bağlı olarak meme uçlarının her iki tarafta daha dışa bakar durumda yerleşmeleridir. Her şekilde bu sorunlar protez ameliyatı ile çözülebilir. İkinci gruptaki hastalar yaşça daha büyük olup sıklıkla çocuk sahibi olan hastalardır. Çoğu, gebelik ve emzirme dönemlerinde meme büyüklüğünün ciddi oranda arttığını ifade eder. Gebelik öncesi meme büyüklüğünün yetersiz olduğu hastalar gebelik dönemindeki meme büyüklüğü ve şeklinden mutlu olmuşlardır. Ancak gebelik/emzirme dönemi sonlandıktan sonra memelerde sadece küçülme değil bir de gevşeklik ve sarkma eklenmiştir. Bu gruptaki hastalara sıklıkla sadece protezle büyütme değil eş zamanlı meme dikleştirme operasyonu da gereklidir.

  Göğüs Büyütme Estetiğinde Kaç Tip Silikon Kullanılır?

  Ameliyat öncesi değerlendirme sırasında iki nokta özellikle önem taşır. Her hasta anatomik ve fizyolojik özellikleriyle kendi içinde değerlendirilmelidir. Kişiden kişiye değişen faktörler estetik meme ameliyatının planlanmasını ve hasta beklentisinin hangi doğrultuda olması gerektiğini belirler. Kullanımda olan iki çeşit silikon protez mevcuttur. Her ikisi de dünyanın en güvenilir markası olan Mentor güvencesi altındadır. Bunlar yuvarlak ve damla model silikonlardır.

  Ameliyat öncesi değerlendirmede görüşülen konular: – Hangi tip protez kullanılacaktır? Damla mı yuvarlak mı? – Protez yerleşimi nereye olacaktır? Kas altına mı, meme bezi altına mı? – Protez nereden yerleştirilecektir? Kesi meme başından mı meme altından mı, koltuk altından mı gerçekleşecek? – Beraberinde meme dikleştirme gerekecek midir? – Ameliyat öncesi görüşmede bunlara ek olarak, hastaların; – Herhangi bir ilaç kullanıp kullanmadığı, – Alerjilerinin olup olmadığı, – Daha önce herhangi bir nedenle meme biyopsisi yapılıp yapılmadığı, – Ailede meme kanseri olup olmadığı ve daha önceki mamogram sonuçları, değerlendirilir. Yukarıdaki noktalara ek olarak hastanın cilt yapısı, göğüs kafesi genişliği, boyunun uzunluğu, meme uçlarının büyüklüğü ve yerleşimi ve belki de en önemlisi ameliyat öncesi meme dokusu kalınlığı ve yaygınlığı gibi farklılıklar her ameliyatı hastaya özel kılar. Bütün bunların topluca değerlendirilmesi sonucu her hasta için en doğru ameliyat planlaması yapılmaktadır.

  Göğüs Büyütme Estetiğinde Meme Kanseri ve Hastalık Riski

  Bugüne kadar göğüs büyütme amacıyla kullanılan meme protezlerinin, meme kanseri dahil hiçbir hastalık riskini artırdığına dair herhangi bir bilimsel veri bulunmamaktadır. Bu noktada Meme protezlerinin kullanımı ile ilgili tek konu protezli memelerin mamografi ile değerlendirilmelerinin oluşturabileceği güçlüktür. Bunun çözümü olarak da son yıllarda protezlerin daha çok kas altına yerleştirilmesi diğer bir ifadeyle protezle meme dokusunun fiziksel temasının azaltılması mamografi değerlendirmesindeki bu güçlüğü azaltmıştır.

  Göğüs Büyütme Estetiği Gebelik ve Emzirmeye Engel Olur mu?

  Meme protezleri, ister kas altına, ister kas üzerine yerleştirilmiş olsun, gebeliği veya süt vermeyi olumlu veya olumsuz etkilemez. Ancak gebelik memede kaçınılmaz olarak büyüklük ve şekil değişikliğine yol açacaktır. Meme dokusunun gland/yağ oranı (yani meme süt bezi / yağ oranı) her hastada genetik olarak belirlenmiş olduğu için gebelik dönemi de dahil olmak üzere- meme büyüklüğü ve şekline yansıması tahmin edilebilecek bir konu değildir. Bu sebeple çocuk sahibi olmayı planlayan hastaların kararlarını verirken bu durumun farkında olmaları gerekir. Emzirmeyi kestikten 6 ay sonra meme dokusu gebelik ve emzirmenin etkilerinden tamamen arınmış ve son şeklini almış olur. Meme protezi ameliyatının planlanmasına başlanabilir.

  Kilo Kaybı Ve Meme Dokusu

  Büyük oranlarda kilo kaybına yol açacak diyetler uygulayan kişilerde meme dokusundan da kayıp gerçekleşir. Memenin hacmi küçülürken sarkma da oluşabilir. Yine gebelik konuusnda oldupu gibi meme dokusunun gland/yağ oranı (yani meme süt bezi / yağ oranı) her hastada genetik olarak belirlenmiş olduğu için zayıflamanın meme büyüklüğü ve şekline yansıması tahmin edilebilecek bir konu değildir. Bu durumda aktif olarak kilo kaybetmeye devam eden kişi için estetik meme protezi ameliyatı planlanmaz. Hasta arzuladığı kiloya indiğinde ve kilosu sabit kaldığında yine yukarıdaki faktörler gözönüne alınarak estetik meme ameliyatı planlanır. Silikon protez yerleşimi gerekliyse dikleştirme ameliyatı ile birlikte yapılır.

  Göğüs Büyütme Operasyonu Ne Kadar Sürer?

  Meme protezi ile göğüs büyütme estetiği yaklaşık 2 saatlik bir operasyondur. Bu ameliyat genel anestezi altında yapılır. Hastalar ameliyat günü hastanede kalırlar ve ameliyattan sonraki gün, eğer yerleştirilmişse drenleri alınarak taburcu edilirler. Ameliyat sonrası 4-5 gün süre ile hastamız kol hareketlerini sınırlandırmalı ve ağır yük taşımamalıdır. Bu süre içerisinde hastalara antibiyotik ve ağrı kesici reçetesi verilir. Hastamız 5.günde kontrole gelir ve 1 ay süre ile destekleyici sütyen kullanımına başlanır. Yaklaşık 1 ay süre ile sportif faaliyetlerin yapılmaması önerilir. Memenin nihayi şeklini alması da yaklaşık bu sürenin sonunda olur.

  Göğüs Büyütme Estetiğinde Kesi Yeri

  Göğüs büyütme operasyonunda protezi yerleştirmek için kullanılan kesi noktaları; * Meme uç bölgesi: Periareolar * Meme alt çizgisi: Infra mammarian sulcus * Koltuk altı bölgesi: Aksiller

  Göğüs Büyütme Estetiğinde Meme Ucuna Kesi

  Meme ucu ile ifade edilen meme başının etrafındaki kahverengi bölgenin dış sınırlarında yapılan yarım daire şeklindeki bir kesidir. Bu kesi, kahverengi bölge ile normal cilt bölgesi sınırında yapıldığı için, yara izinin en az derecede fark edilebilir olma avantajı vardır. Op. Dr. İlker Manavbaşı bu kesi yerini özellikle ikinci gruptaki hastalarda kullanmaktadır. Bunun nedeni, bu hastalarda sık olarak dikleştirme ameliyatı da gerekli olması ve meme başı bölgesi yukarı alınırken aynı bölgenin protez yerleştirmek için de kullanıyor olmasıdır. Yine ikinci gruptaki hastalarda meme ucunun kahverengi bölgesi geçirilen gebelik sonrası büyük ihtimalle düzensizleşmiş, çapı büyümüş ve sıklıkla asimetrik bir görünüm kazanmıştır. Bu alanın daha düzenli bir daire şekline dönüştürülmesi ve arola’nın (kahverengi meme ucu bölgesi) küçültülmesi zaten bu bölgede bir kesi yapmayı gerektirmektedir. Meme Altı Çizgisi Sıklıkla birinci gruptaki hastalarda kullanılan bir kesi yeridir. Meme dikleştirme gereksinimi olmayan ve areola denilen meme uç bölgesinin daha önceki gebelikler veya kilo almalar sonrası değişime uğramadığı ikinci gruptaki hastalarda da tercihimiz bu bölgedir. Bu bölgenin iki avantajı vardır. İlki protezin yerleştirileceği bölgeye ulaşırken meme dokusu ile temasın minimal olması, bu kesinin meme anatomisi ve fizyolojisine hemen hiç zarar vermemesidir. İkincisi, kesi yeri, zaten anatomik olarak mevcut olan bir katlantı yerini kullanmaktadır. Protez yerleştirilmesi sonrası meme başı kesisi gibi, herhangi bir gerginliğe maruz kalmayacağı için yara izinin en az derecede oluşacağı kabul edilir. Birinci grup hastalarda, sıklıkla meme başı kahverengi bölgesi meme gelişimindeki yetersizlikle uyumlu olarak oldukça küçüktür. Bu grup hastalarda yapılacak yarım daire şeklindeki meme başı kesisi protezin yerleştirilmesini çok zor hale getirmektedir. Bu gibi durumlarda meme altı kesisi zaten zorunlu bir tercih olmaktadır. Koltuk Altı Kesisi Memeye uzaklığı ve koltuk altındaki gizlenebilen yerleşimi nedeniyle cazip görünen bu bölge özel endoskopik enstrümanlar kullanmayı gerektirir. İki nedenle tercih ettiğimiz bir yöntem değildir. İlki, bu yöntemle yerleştirilecek protezlerin meme altına yerleştirildikten sonra serum ile şişirilebilir cinsten, yani – saline filled- olması gerekir. İkincisi ise, en tecrübeli ellerde dahi ameliyat sırasında veya sonrasında kanama riskinin diğer yöntemlere göre daha fazla olmasıdır. Protezin yerleştirileceği cep çok küçük ve uzak bir alandan açıldığı için çoğunlukla doğru büyüklükte ve yerleşimde bir cep açılması çok zor olmaktadır. Göğüs büyütme ameliyatı, protez için, uygun bir cep hazırlama ameliyatıdır. Doğru boyutta ve yerleşimde bir cep hazırlanması kesi yerinin nerde olduğundan çok daha önemlidir. Uzun vadede, her kesi yerine ait yara izi, istisnalar dışında kabul edilebilir bir görünüm kazanmaktadır. Protez Göğüs büyütme estetiği ameliyatlarının ilk uygulamalarından bu yana getirdiği en önemli değişim cerrahi olmaktan çok kullanılan protezlerle ilgilidir. Cerrahi prensipler, yani protez cebinin nerede ve nasıl açılacağı çok fazla değişmemiştir. Ancak vücutta daha az reaksiyon oluşturan, daha doğal bir meme görünümü ve hissi sağlayabilecek protez üretimi ile ilgili gelişmeler halen devam etmektedir. Protez üreticilerinin ürettikleri protezlerin piyasaya çıkmadan önce denetlenme ve test edilme süreci en ciddi şekilde Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanmaktadır. Bu nedenle, biz bugün Amerika’da FDA onayı almış ürünlerin başında gelen Mentor markasını kullanıyoruz. Özellikle de birinci grup hastalarda tercihimiz en doğal meme görünümünü sağlayan silikon jel ile doldurulmuş damla şeklindeki protezlerdir. Protezlerin operasyonda kullanımından sonra hastalarımıza bu protezlere ait temel bilgileri içeren ve üretim numarasını taşıyan stickerları veriyoruz.

  Protezin Yerleşim YeriÖzel durumlar dışında, her iki grup hastada protez yerleşimi konusundaki tercihimiz kas altıdır. Subpectoral olarak da bilinen bu yöntemde protezin ¾ lük üst kısmı göğüs ön duvarında bulunan pectoral kasın altında, alt ¼ lük kısmı ise meme dokusunun altındadır. Bu tercihin en onemli nedeni protezin kas tabakası ile çevrili olması nedeniyle dışardan fark edilmesinin önlenmesidir. Özellikle birinci grup hastalarda yapılan işlem sadece meme büyütme değil, aynı zamanda meme şekli oluşturmak olduğu için damla seklindeki protezlerin kas altındaki yerleştirilmesi memeye en doğal görünümünü vermektedir. Birinci gruptaki hastaların ameliyat öncesi meme dokuları çok az olduğu için protezi gizleme görevi kas dokusuna verilir. İkinci gruptaki hastalarda da meme dokusu çoğunlukla sarkmış olduğu için kas üstüne yerleştirilen protezin üst kısmının fark edilmesi oldukça sık karşılaşılan bir sorundur. Bu hastalarda da protez, kas altına yerleştirilerek üst kısımda yeterli örtü, kas dokusu ile sağlanır. Sağlıklı ve güzel günler.